SLP MCP-10 Cementmortel


SLP MCP-10 cementmortel is ge-schikt als raaplaag voor een één- of twee-lagig pleistersysteem. SLP MCP-10 cementmortel is binnen, buiten en onder het maaiveld toepasbaar en kan worden ingezet wanneer hoge eisen worden gesteld aan de mechanische belasting, zoals in openbare verkeers-ruimtes en fietsenstallingen enz.

mcp-10-cementmortel

Technisch merkblad (pdf)


Prestatieverklaring (pdf)