SLP SANEERPUTZ Grof


SLP Saneerputz Grof is een minerale, zoutbufferende (accumulerende) grondmortel voor het uitvlakken van door zouten en vocht aangetast metselwerk. SLP Saneerputz Grof dient afgewerkt te worden met SLP Saneerputz fijn en kan zowel binnen als buiten toegepast worden.

saneerputz-grof

Technisch merkblad (pdf)


Prestatieverklaring (pdf)