SLP 2k


SLP 2K is een watergedragen afdichtingsmortel op basis van twee componenten met een zeer grote waterdichtheid en geschikt om onder tegelvloeren te worden toegepast voor het tegengaan van regen -, grond - en drukkend water. SLP 2K is eveneens geschikt als bekleding in mestkelders, waterbassins, riolen enz. Aanbevolen wordt om voor elk mogelijk toepassingsgebied van SLP 2K een maatwerkadvies bij SLP Trading bv aan te vragen.

2k-flex-afdichtingsmortel

 

Technisch merkblad (pdf)