Advies

Door een in situ opname worden de bestaande situatie en de projectgebonden omstandigheden nauwkeurig in kaart gebracht. Op basis van de specifieke projectomstandigheden volgt een diagnose die ten grondslag ligt aan het projectgebonden advies, dat aansluitend kan worden uitgebracht. Dit advies kunt u over het algemeen binnen 5 werkdagen verwachten. In het advies wordt in chronologische volgorde een duidelijke werkomschrijving opgesteld.